Onderhoud laser door Primoteq in Hengelo
Excellent Maintenance

Strategisch onderhoud voor een betere prestatie

Optimale beschikking over uw machinepark. Betere prestaties. Én hogere betrouwbaarheid. Kernpunten waar PRIMOTEQ aan werkt. Samen met u. Dat is méér dan technisch onderhoud: dat is weten waar u voor staat. Wat uw productiestrategie is en welk resultaat behaald moet worden.

Storingsdienst machines door Primoteq in Hengelo

Excellent in Maintenance = Optimalisatie van onderhoud

 • Afgestemd op uw productiestrategie
 • Afgestemd op uw machinegebruik
 • Continue ontwikkeling en verbetering
 • Gemonitord vanuit het Excellent Maintenance Stappenplan
 • 24/7 Service- & Storingsdienst

Prestatie = Structurele verlaging onderhoudskosten

 • Verhoging betrouwbaarheid van uw machinepark
 • Betere beheersing productieproces
 • Meer flexibiliteit in veranderende markt
 • Performance rapportages

Rapportages: dashboard van uw machinepark

Direct zien wat het effect is van werken met Excellent Maintenance van Primoteq? U krijgt de resultaten in performancerapportages. Deze zijn gebaseerd op prestatie-indicatoren die we vooraf bespreken. U krijgt een gedetailleerd inzicht in de rendementsontwikkeling van uw machinepark.

Aanpak: Excellent Maintenance Stappenplan

Primoteq gelooft in een totale aanpak die meerdere dimensies in uw organisatie raken. Waar de onderhoudsstrategie is afgestemd op de productiestrategie. Dit vereist een continu proces van ontwikkeling & verbetering van de processen binnen uw machinepark. Het Excellent Maintenance Stappenplan ondersteunt hierin.

Geometrie

Machines kunnen steeds meer en worden hierdoor steeds complexer; het aantal bewerkingsassen neemt toe. Maat, vorm en plaats worden nauwkeuriger bepaald. Primoteq beschikt over de kennis en geavanceerde meetapparatuur om zoveel mogelijk productieverlies te voorkomen.

Highlights Geometrie

 • CNC Bewerkingstechnologie
 • Machine stellen, repareren, reviseren én kalibreren
 • Snelle diagnose met ballbarmeting
 • Metingen volgens NEN-ISO 230 deel 1 tot en met 4
 • Meetapparatuur: onder meer de laser interferrometer

Revisie

Zo goed als nieuw. Revisie is het volledig nakijken en eventueel verbeteren van machines en installaties. Zo is uw machine weer betrouwbaar en bespaart u op spoedreparaties. De machine wordt bij een dergelijke operatie volledig gedemonteerd en geanalyseerd op locatie of in de werkplaats van Primoteq. In overleg worden onderdelen vervangen of gerepareerd.

Voordelen revisie

 • geometrische en mechanische revisies
 • verlengen van levensduur machine
 • borgen van beschikbaarheid machine
 • terugdringen van storingen
 • besparen op spoedreparaties

Retrofit

De naam zegt het al: Retrofit is het vernieuwen van een bestaande (verouderde) machine met als doel het verbeteren of waarborgen van de prestaties van de machine. De besturing, aandrijving en bekabeling worden vervangen zodat de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie toeneemt.

Highlights Retrofit:

 • grip op onderhoudskosten
 • 20 tot 60% van de nieuwwaarde van een machine
 • verhoging betrouwbaarheid van uw machine
 • verkrijgbaarheid reserve onderdelen is gewaarborgd

Veiligheidsinspecties

Hoe gevaarlijk is werken in een omgeving met machines? De Arbowet heeft de criteria hiervoor exact omschreven en stelt dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid en de juiste registratie van elektrische installaties, apparaten en toestellen. Vanuit Excellent Maintenance werkt Primoteq dus niet alleen aan onderhoud, maar ook zeker aan veiligheid en heeft zij zich gecertificeerd om veiligheidsinspecties te doen.

NEN 3140
Onderdeel van de Arbowet is de jaarlijkse keuring van elektrische arbeidsmiddelen, bewerkingsmachines en hijsinstallaties; de zogenoemde NEN 3140-keuring. Primoteq heeft de bevoegdheden én ervaring om deze verplichte keuring uit te voeren. De volgende stappen worden volgens het RI&E model doorlopen om uw machineveiligheid te garanderen:

 • risico-inventarisatie
 • audit
 • rapportage
 • herstelmaatregelen
 • evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie
De RI&E is een uitgebreide veiligheidsinspectie, waarbij ook factoren als bijvoorbeeld de omgevingsveiligheid, de mate van toezicht en de duidelijkheid en correctheid van veiligheidsinstructies worden meegenomen. Met een RI&E hebt u een zo volledig mogelijk overzicht van de veiligheidsknelpunten binnen uw werkplek. Primoteq levert een plan van aanpak op basis van de prioriteiten (risicoklassen) en kan desgewenst ook de vervolgwerkzaamheden uitvoeren.

 

Uitvoerder CE-markeringstrajecten
Wanneer u de prestatie of functionaliteit van een bestaande machine wijzigt, verandert het veiligheidsrisico van een installatie. De machine moet dan opnieuw worden getoetst aan de Machinerichtlijn voor veiligheid en worden voorzien van een CE-markering. Primoteq voert dit voor u uit.

 • aanpak volgens Wet Gevaarlijke Werktuigen
 • voldoet aan wettelijke technische en administratieve veiligheidseisen

Eindresultaat: een veilige en gecertificeerde machine.

 

 

 

Onderdelen op voorraad

Wat zijn spare parts? 
Uw productieproces staat centraal, snelheid is geboden. Storingen moeten gericht en efficiënt worden opgelost.

Snelle beschikking over (reserve-)onderdelen en slijtdelen is daarom noodzaak.

Snelle levering
Vanuit haar Excellent Maintenance onderhoudsvisie heeft Primoteq onderdelenlevering tot specialisme ontwikkeld. En beschikt over:

 • slijtdelen en (reserve-) onderdelen van verschillende typen kranen en machines op voorraad
 • direct toegang tot onderdelenmagazijnen van uiteenlopende merken
 • kennis en een breed netwerk, óók van merken die niet meer in de markt zijn
Spare parts: zelf opslaan of uitbesteden?

Voor de zekerheid toch zelf onderdelen op voorraad houden? Primoteq legt op verzoek onderdelen vast in het centraal magazijn. Met de 24/7 service- en storingsdienst heeft u altijd de beschikking over uw eigen reservedelen.

Meer informatie?