Onderhoud machine door Primoteq in Hengelo

Primoteq voert uitstekende machine-inspecties uit in Nederland

Primoteq heeft de kennis en het apparatuur om uw machines zorgvuldig te inspecteren. Deze inspecties worden uitgevoerd aan de hand van de Machine Richtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen of middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De keurmeesters van Primoteq adviseren u daarnaast vrijblijvend over eventuele aanpassingen.

Primoteq controleert uw bewerkingsmachines en verzorgt:

 • visuele controle
 • controle door meting
 • controle op elektrische gevaren
 • rapportage
 • advies 

Deze machinekeuringen zijn NEN 3140-gecertificeerd. 

 

Reparateur machine door Primoteq in Hengelo
Uitstekende machine-inspecties van Primoteq;

Primoteq loopt de machine na

Bij de visuele controle van machines gaat Primoteq na of de aansluitleidingen, uitwendige onderdelen, het omhulsel en de mechanische bedieningsorganen geen gebreken vertonen. Hierbij kijken we naar de bereikbaarheid en identificatie van de elektrische bedieningsorganen. Uiteraard wordt gecontroleerd of veiligheidsvoorzieningen op de machine aanwezig zijn en volgens de richtlijnen functioneren.

De weerstand zegt het

Primoteq voert een isolatie-weerstand-meting uit tussen de actieve delen in de vast aangesloten buigzame aansluitleidingen en de uitwendige metalen delen bij machines. Wij doen deze metingen met gekalibreerde testapparatuur.

Inspectie van de elektra

Bij de controle op elektrische gevaren beoordeelt Primoteq of elektrische componenten van de machine naar behoren functioneren en geen defecten vertonen. De werking van de noodstopvoorziening krijgt hierbij extra aandacht.

Rapportage met een sticker

De uitkomsten van de inspectie worden vastgelegd in een rapportage per machine. Als de machine is goedgekeurd, krijgt deze een goedkeuringssticker. Voor machines die niet worden goedgekeurd, voegt Primoteq in de rapportage het reparatieadvies en de aangeraden aanpassingen toe.

 

Advies of aanpassing

Het reparatieadvies en de aangeraden aanpassing zijn vrijblijvend. U kunt deze machineservice zelf doen of door Primoteq laten uitvoeren. Als de aanpassingen door Primoteq zijn uitgevoerd, voorzien wij de machine opnieuw van een check. Dan brengen wij de goedkeuringssticker alsnog op de machine aan. In andere gevallen moeten de aanpassingen en reparaties opnieuw gecontroleerd worden voordat een goedkeuringssticker kan worden aangebracht.

NEN 3140-inspectie

De jaarlijkse keuring van elektrische arbeidsmiddelen, bewerkingsmachines en hijsinstallaties is onderdeel van de Arbowet. Deze keuring heet de NEN 3140-inspectie. De volgende stappen worden doorlopen om uw machineveiligheid te garanderen:

 • risico-inventarisatie
 • audit
 • rapportage
 • herstelmaatregelen
 • evaluatie

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De RI&E is een uitgebreide veiligheidsinspectie, waarbij ook factoren als de omgevingsveiligheid, de mate van toezicht en de duidelijkheid en correctheid van veiligheidsinstructies worden meegenomen. Met een RI&E hebt u een zo volledig mogelijk overzicht van de veiligheidsknelpunten op uw werkplek. Primoteq levert daar een plan van aanpak bij en voert deze werkzaamheden desgewenst voor u uit. Ook retrofitten van machines behoort tot de mogelijkheden.

Primoteq werkt in:

 • Rotterdam (Rijnmond)
 • Nederweert
 • Hengelo
 • Chemelot (bij Stein)
 • De rest van Nederland
 • België
 • Duitsland

 

Meer informatie?